Steeds gedreven, kwaliteitsbelust, bereikbaar en discreet.

Minnelijk als het kan, consequent en doortastend als het moet.

Uw professionele partner voor juridisch advies, overleg en zo nodig bijstand in de Rechtbank.

Afbeelding
Over ons

Advocatenkantoor Van Maele

Het kantoor is opgericht door Mter. VAN MAELE dewelke sedert 2007 aan de Balie West-Vlaanderen, Afdeling Brugge is ingeschreven. Het betreft een kantoor waar de termen all-round en specialisatie hand in hand gaan. Mter. VAN MAELE werkt samen met een vast & hecht team van medewerkers die voor Uw juridische problematiek steeds een doelgerichte oplossing voor ogen heeft.

Dit advocatenkantoor stelt het individueel karakter van ieder dossier voorop en staat u zowel bedrijf als particulier bij in alle relevante levensdomeinen. Het kantoor is gelegen aan de rand van Brugge, meer bepaald te Sint-Kruis/Male.
Mter. Joris Van Maele is houder van het Getuigschrift Supralat- Salduz Opleiding en volgt op continue wijze opleidingen en schoolt zich bij om op de hoogte te blijven van de belangrijkste tendensen in het recht.

Beroepsregels en gedragscodes:
Als advocaat ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen, Afdeling Brugge is Mr. VAN MAELE onderworpen aan de deontologie en de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde.

Onze specialisaties

 

 1. Personen-en Familierecht & Familiaal vermogensrecht
 2. Strafrecht
 3. Aansprakelijkheid-en verzekeringsrecht
 4. Aannemings-en bouwrecht
 5. Verkeersrecht
 6. Handelsrecht & Vennootschapsrecht
 7. Insolventie-en beslagrecht
 8. Fiscaal recht
 9. Milieurecht
 10. Administratief recht
 11. Bewindvoering over de persoon en curatele onbeheerde nalatenschap
 12. Salduz-bijstand
 13. Sportrecht
 14.  

Tarieven

Uw advocaat ontvangt voor zijn prestaties een ereloon.
Dat kan hij berekenen volgens:

Uurtarief
U betaalt een bepaald bedrag per uur dat uw advocaat aan uw zaak werkt.

Waarde van de zaak
U betaalt een bepaald percentage van de waarde van de zaak.

Vast bedrag
U en uw advocaat komen een vast bedrag overeen.

Abonnementscontract
Bedrijven kunnen ervoor opteren om met een abonnement-of jaarcontract te werken als ze verschillende zaken aan het kantoor bezorgen.

Naast zijn prestaties rekent een advocaat ook zijn kosten door:
Inzake de kosten dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de kosten die enerzijds een vergoeding zijn voor de gemaakte kosten van het advocatenkantoor zelf zoals kosten van het secretariaat, verplaatsing edm, en anderzijds gerechtskosten (kosten en bijdragen, rechten voor de Rechtbank en gerechtsdeurwaarderskosten).

Kosteloze juridische tweedelijnsbijstand:
Verder kan het kantoor ook beslissen indien U in aanmerking komt als rechtszoekende (wanneer Uw inkomen onder een bepaalde grens zich bevindt of wanneer U zich in een zogenaamde gelijkgestelde categorie bevindt om een aanvraag pro deo in te dienen en bij gunstige beslissing hierin in het kader van de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand op te treden.

Controleer steeds voordien of uiterlijk bij aanvang van de nodige bijstand of U beroep kunt doen op een rechtsbijstandsverzekeraar!

Het kantoor verkiest omwille van de complexiteit en de diversiteit van de onderlinge mogelijkheden om geen tarieven te publiceren.  Wij raden u aan om met Uw raadsman goede afspraken te maken over kosten en erelonen en er wordt dan ook in de regel een overeenkomst opgemaakt ter zake.

Op de kosten en het ereloon van de advocaat is 21% BTW verschuldigd.

Malehoeklaan 70 bus 01, 8310 Brugge

De Linde 32, 8310 Sint-Kruis

De Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Contacteer ons indien
U vragen hebt.

Contacteer ons voor
een vrijblijvend gesprek of meer info